پرش لینک ها

پکیج قیمت ها

شرح خدماتتعرفهپکیج کلاس Cپکیج کلاس Bپکیج کلاس A
تعداد دوربین و تصویربردار 4K
تعرفه این آیتم بستگی به تعداد دوربین و تصویربردار دارد
دو و سه
2/900/000
سه و سه
3/600/000
چهار و چهار
4/500/000
هلی شات فانتوم(تصویر بردارید هوایی)یک پارت790/000+++
تصویربرداری حرفه ای اسلوموشن390/000++ +
رونین500/000++
کرین و نیروی فنی (تعرفه این ایتم بستگی به تجهیزات و تعداد نیروی فنی دارد)4 متری
600/000
6 متری+1 نیرو
900/000
7متری+2نیرو
1/300/000
ساخت و پخش کلیپ روز مراسم800/000+
ساخت و پخش کلیپ روز مراسم و فرمالیته و پخش رو TV1/690/000++
تصویربرداری و عکاسی فضای باز در باغ اختصاصی همزمان آتلیه490/000++ +
تدوین حرفه‎ای فیلم با جدیدترین نرم افزارهای روز دنیا490/000 + + +
طراجی سناریو انحصاری فیلم490/00+
آلبوم ژورنال ایتالیایی 10 برگ
(تعرفه این آیتم بستگی به ابعاد آلبوم دارد)
60*30
2/300/000
80*40
3/100/000
50*80
3/500/000
عکاسی مستند مراسم790/000+ + +
عکتاسی اسپرت داخل آتلیه و فضای باز اختصاصی490/000 + +
عکس شاسی(تعرفه این آیتم بستگی به ابعاد عکس و شاسی دارد)90*60
400/000
90*60
550/000
70*100
750/000
LIVE پخش زنده جشن با کارگردان مراسم3/500/000
پارت فرمالیته با توجه به مکان پارت فرمالیته مشهد
2/100/000
فرمالیته شمال
3/500/000
آلبوم پارت شمال 10 برگ 30*401/900/000+
توجه مهم: در صورتی که خدمات خارج از پکیج انتخاب فرمایید
مبلغ قرارداد به صورت آیتمی محاسبه میگردد
مبلغ پکیج

9/950/000
مبلغ پکیج

15/880/000
مبلغ پکیج

25/070/000
رزرو وقت مشاورهرزرو وقت مشاورهرزرو وقت مشاوره